Weekbericht week 52

2018 in beeld: een greep uit gebeurtenissen en activiteiten binnen en (vlak) buiten onze kloostermuren in het afgelopen jaar.

14 februari, Aswoensdag

Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, is hoofdcelebrant in de H. Mis op deze Aswoensdag.

Februari, Veertigdagentijd

Het Taizékoor zingt in onze kapel.

7 maart

We mogen de Antje Award in ontvangst nemen.

10 maart

Tweede Kamerlid, mevrouw Lilianne Ploumen, bezoekt ons klooster.

1 april, Pasen

We vieren het Hoogfeest van Pasen.

Onze kloostergemeenschap met Pasen.

24 april

Zuster Fabiana hernieuwt haar geloften.

31 mei, Sacramentsdag

De pauselijke Nuntius mgr. A. Cavalli bezoekt ons op Sacramentsdag, naar aanleiding van ons jubileumjaar ‘175 jaar Birgittinessen in Weert’. Ook burgemeester Heijmans is aanwezig.

Zoals ieder jaar, eindigt de Sacramentsprocessie van Weert in onze kloostertuin.

14 juni

Kapelaan Slaven Brajovic, tot priester gewijd op 26 mei jl., viert bij ons zijn ‘eerste H. Mis’ en geeft ons de neomistenzegen.

17 juni

Fanfare St.-Jan uit Tungelroy geeft een concert in onze kloostertuin.

Week 25 (juni)

Moeder-Abdis, Moeder Fabia Kattakkayam (l), en Moeder Vicaria (r) zijn bij ons te gast voor het driejaarlijks visitatiebezoek.

7 juli

Regionale Tienergroep van het Bisdom Roermond bezoekt ons klooster voor de laatste keer.

16 juli

Opnieuw bijzonder bezoek in verband met ons 175-jarig jubileum: de Moeder-Abdis van de Birgittinessenabdij in Uden en de Moeder-Abdis van de Moederabdij in Vadstena (Zweden).

21 juli

Te voet onderweg naar de H. Mis, ter ere van ons jubileum ‘175 jaar Birgittinessen in Weert’ (fotoreportage).

Een bijzonder gezegende Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk, letterlijk bij ons klooster om de hoek.

Uit handen van burgemeester Heijmans ontvangt onze Moeder-Overste dankbaar de gemeentelijke Penning van Verdiensten.

6 t/m 10 augustus

Het jaarlijkse Meisjeskamp van het Bisdom Roermond vindt plaats binnen onze kloostermuren.

5 en 6 oktober

Deel twee van onze driedelige retraiteserie vindt plaats, onder geestelijke leiding van pr. dr. Jos Geelen C.R.L., studentenpastor in Nijmegen.

1 november, Allerheiligen

Bij ons te gast is mgr. Octavio Ruiz Arenas, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Hij draagt, samen met pastoor Varela uit Roermond, de H. Mis op in onze kapel.

22 november

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten brengen hun jaarlijkse bezoek aan ons als kloostergemeenschap.

Week 45 (november)

We heten zuster Bernarda van harte welkom in onze kloostergemeenschap.

15 december

Onze Moeder-Overste mag voor de tweede keer de Kerststal van Weert openen in onze monumentale schuur en onze kloostertuin.

Dit jaar is het thema ‘Hemels Weert’ (glow).

Wij zijn alle vrijwilligers en de organisatie Vrienden van de Birgittinessen enorm dankbaar voor hun inzet.

24 december

Na de Adventstijd is het Licht van de Wereld gekomen. Samen vieren we de Kerstnachtmis in onze kapel.

 

Bovenstaande beelden betreft slechts een selectie van de vele gezegende gebeurtenissen en activiteiten die het afgelopen jaar binnen onze kloostermuren mochten plaatsvinden. Voor een completer overzicht kunt u onze weekberichten teruglezen.

Wij wensen u een zalig Nieuwjaar en Gods zegen over 2019.

Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly