Weekbericht week 50

Als vervolg op vorige week, gaan we graag verder in op de betekenis van Advent. Én kijken we met u naar de Kerststal.

Derde zondag van Advent (16 december)

We vieren de derde zondag van Advent: Zondag Gaudete. Op deze dag draagt de priester een bijzondere kleur kazuifel, namelijk roze. Dit omdat de kleur van de Adventstijd – paars – wordt ‘vermengd’ met de kleur van Kerstmis – wit – wat natuurlijk roze maakt.

Gaudete komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hij roept de gemeenschap op zich te verheugen: “Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!” (4:4).
Op deze dag realiseren wij ons des te meer dat het Hoogfeest van Kerstmis steeds dichterbij komt en we mogen ons daar werkelijk op verheugen. Deze specifieke dag, 16 december 2018, is ook nog eens extra bijzonder omdat dit de eerste zondag is dat de Kerststal van Weert weer in onze kloostertuin is opgebouwd…

De Kerststal

Vóór het jaar 1223 werd er tijdens de Kerstmis altijd een kribbe op of naast het altaar gelegd. In 1223 werd – door de Heilige Franciscus – de eerste levende kerststal opgezet. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer figuren bij.
De Heilige Franciscus begon met de kerststal om zo aan de mensen de geboorte van Jezus uit te beelden. In die tijd konden niet zoveel mensen lezen en schrijven. In de loop van de tijd groeide de Kerststal uit tot een gemeengoed en begonnen mensen ook in hun eigen huis een stalletje op te zetten voor de Kerst.
Wist u dat de kribbe met het Kindje Jezus pas in de nacht van Kerstmis in de stal wordt gelegd? Dit is meteen één van de sterkste symbolieken van de Kerststal: Jezus wordt in de Kerstnacht geboren en komt dan in de stal. De drie wijzen – die in de loop van de tijd ook redelijk aan verandering onderhevig waren – maken hele reizen door de huiskamer en komen op 6 januari bij de stal aan.

Beeld uit video Weert de Gekste, opening Kerststal Weert 2018

Vorige week vertelden we u dat we bij de geboorte van Jezus uitkijken naar het Licht. Het is bijzonder dat dan ook dit jaar de Kerststal in onze monumentale schuur en de kloostertuin op zo’n bijzondere wijze in het licht wordt gezet.

Hebt u de Kerststal Weert al bezocht? U heeft tot en met 30 december om deze te bezoeken. Onze poort is dagelijks open van 16:00 tot 21:00 uur en we wensen alle vrijwilligers die zich inzetten heel veel succes.

We maken graag meteen van de gelegenheid gebruik om de Vrienden van de Birgittinessen hartelijk te bedanken voor hun inzet in de afgelopen maanden om de Kerststal dit jaar weer heel bijzonder te maken. We hopen van ganser harte dat dit mooie initiatief bij mag dragen aan de ware gedachte achter Kerstmis en sluiten ons daarom graag aan bij de woorden van de Heilige Paus Johannes Paulus II:

In het Licht van het Mysterie dat wij vieren formuleer ik aan allen de wens om met dit Kerstfeest, zoals Maria, Hem te ontvangen die “vanuit de hemel op ons neerziet” (Lc. 1, 78), met een open en beschikbaar hart, om instrument te worden van het blijde bezoek van God voor al degenen die wij ontmoeten op onze dagelijks weg. – Algemene audiëntie H. Johannes Paulus II, 20 december 1995

Wij wensen u een mooie voorbereiding op Kerstmis en een gezegende zondag toe! Verheugt u!

Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly