Mede-patrones van Europa

Halverwege de XIV eeuw, toen Europa werd geteisterd door de Zwarte Dood en de Christenen verdeeld waren en beschaamd werden door het verblijf van de Paus in Avignon, weerklonken profetische stemmen die opriep tot eenheid binnen de Kerk en Mede in verband met de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland.

Tot deze stemmen die van het noordelijke Zweden, via heel Midden-Europa en tot aan de Middellandse Zee, weerklonken rekent men de Heilige Birgitta van Zweden (1303-1373). Een heilige die bij uitstek thuishoort in de reeks vrouwen die het geweten van Europa wakker schudden en de christelijke grondslagen van het continent tot leven wekten.

Dankzij de opleving van de devotie tot de Heilige Birgitta en nieuwe studies naar haar leven en werk, werd besloten haar samen met de Heilige Catharina van Siena en de Heilige Theresia Benedicta van het Kruis, tot mede-patrones van Europa uit te roepen. Op 1 oktober 1999 verklaarde de zalige paus Johannes Paulus II tot voorspreeksters voor de volkeren van Europa.

EnglishGermanItaly