Vorming

Indien een kandidate wil onderzoeken of God haar roept om de levenswijze van onze Moeder-Stichteressen te volgen, begint eerst een kennismakingstijd. Het is een periode waarin men ons leven van gebed en werk beter kan leren kennen en kennismaakt met de spiritualiteit van onze Orde. Door gebed en gesprek mogen we er op vertrouwen dat duidelijk zal worden wat de Heer van ons vraagt.
Na het intreden in het klooster volgt een postulantaat van 6 tot 12 maanden. Het is een proeftijd waarin een eerste ervaring wordt opgedaan binnen ons gemeenschappelijk leven. Het is een periode waarin geloofsverdieping centraal staat.

Onze eerwaarde Moeder Abdis beslist over de toelating tot het noviciaat van onze Orde. Dit is de eerste stap in het religieuze leven. Na de inkleding in het habijt van onze Orde begint de novice aan een noviciaat van 1,5 jaar. De novice krijgt dan ook een kloosternaam, als teken van een nieuw begin.

Het afleggen van de drie geloften van Armoede, Kuisheid en Gehoorzaamheid, om hierin trouw te zijn aan God en onze Orde, is voor ons een bevoorrechte weg om ons toe te wijden aan de Gekruisigde Liefde. De tijdelijke gelofte wordt minimaal 6 keer voor een periode van 1 jaar afgelegd. Met het afleggen van de eeuwige gelofte draagt onze roeping de zegel van de Eeuwigheid.

Moge deze woorden van onze Moeder Stichteres je inspireren op je weg en vertrouwen schenken in Gods liefdevolle ontferming over je leven.

“Het volmaaktste leven is het leven van Jezus! Leven van gebed en naastenliefde. Geroepen zijn om dat leven na te volgen, is een schitterende roeping. Moeilijk, ja dat ook, maar Hij die deze roeping schenkt, staat klaar om je alle middelen te geven om haar te volbrengen. Jezus wil werken in ons, met ons. En wij moeten alles doen met Jezus, voor Jezus, voor Zijn Glorie, innerlijk stervend aan onszelf.” – Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad, Uit een brief van 8 mei 1942

Maak van mijn hart, o Heer, een monstrans,
waar Uw zoetheid een woonplaats vindt.
Waar ik U altijd mag vinden
en mijn altijddurende aanbidding mag aanbieden.
Mag deze aanbidding ontluiken in het hart van elke Birgittines.

Wij willen je laten kennismaken met ons leven in de geest van de Heilige Birgitta en onze Heilige Moeder Elisabeth, door je een indruk te geven van wie wij zijn. Leeft in jou het verlangen naar het religieuze leven? Voor een nadere kennismaking door een bezoek of gesprek kun je het beste contact opnemen met onze Moeder Overste. Ook wie vragen heeft of meer wil weten kan gerust contact met ons opnemen.

EnglishGermanItaly