Toespraak

Toespraak van de Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad voor de zusters van het Moederhuis in november 1944:

“…Eigen tekortkomingen zien en kennen is al een gave, want het is als het zoeken naar een remedie voor de genezing van je eigen kwalen, het is als het willen verhelpen van je eigen kwalen en zo te lopen op de weg van heiligheid…

Een religieuze moet ernstig zijn en blijven, zich niet verliezen in frivoliteiten, in leegheden; zij moet niet de vlinders nadoen, die van hier naar daar vliegen zoals het ze zelf bevalt en zoals de wind waait. Samengevat, zij moet het stempel van het religieus-zijn dragen. Elke persoon die ze tegenkomt, moet gesticht achterblijven en moet niet gechoqueerd zijn door haar manier van lopen, door haar manier van doen en door haar gedrag. Welke indruk moet deze religieuze achterlaten? Die van een inhoudsloze, nieuwsgierige religieuze, gereed om meteen haar ogen de kost te geven en die zelfs niet haar zintuigen kan bedwingen? Welk een grote verantwoordelijkheid heeft zij, die, in plaats van haar naaste te stichten, reden geeft om hem te beledigen. Wij mogen absoluut nooit toestaan dat wie van ons ook maar zich iets daarvan heeft te verwijten, maar in plaats daarvan moet eenieder al haar inspanningen inzetten om zeer te stichten door de uitoefening van alle deugden…

Zij moeten, geliefde dochters, iedere ochtend egoïsme uit hun harten verwijderen, vóór de Communie… indien vóór de H. Communie het egoïsme wordt onderdrukt, kan Jezus binnentreden in het hart van Zijn bruid en heersen zonder een obstakel te vinden voor het voortbrengen van de vrucht van Zijn bezoek. Indien, daarentegen, de Communie geschiedt zonder zorg, zonder ijver en uit gewoonte, zoals het aantrekken van schoenen, dan is het zeker dat de Communie niet de vrucht kan voortdragen die haar eigen is…

Ik vraag ze, dat ze deze woorden van hun arme Moeder ter harte nemen en dat zij beginnen zich eens en voor altijd werkelijk te heiligen, de wil te hebben om de deugdzaamheid in praktijk te brengen. Niet langer lauwheid, egoïsme en het verlangen om het een of ander te zijn, maar veel eerder aan zichzelf te sterven…

Zij moeten zich van de ochtend tot de avond vragen waarom ze hier gekomen zijn, waarom zij de wereld hebben verlaten en zij moeten zich de beloften herinneren die ze aan God gedaan hebben…

In het huis van de Heer is niets moeilijk: gewoon zichzelf vergeten en in gehoorzaamheid geloven dat er wonderen geschieden…

Laten wij leven op een manier die onze roeping waardig is; het leven is kort en de eeuwigheid is nabij: daarom moet men zich hierop voorbereiden volgens onze roeping tot deze prachtige missie, die wij in de Kerk hebben…

Opnieuw vraag ik jullie om vanaf vandaag te beginnen om alvast jullie leven te veranderen, om Jezus te bidden om over iedere gedachte, daad en woord van ons te waken, en om van onze kant mee te werken met al onze krachten en om al onze inspanningen in te zetten, opdat Hij een aangename geur (een geestelijke, niet een materiële) onder ons kan verspreiden.”

EnglishGermanItaly