Heilige Birgitta van Zweden

Birgitta Birgersdotter werd in 1303 geboren in een adellijke familie in Zweden. Ze is vooral bekend als mystica en stichteres van de Orde van de Allerheiligste Verlosser (O.Ss.S.). Men mag desondanks niet vergeten dat ze het eerste deel van haar leven gelukkig getrouwd was met haar vrome man en acht kinderen grootbracht. Na de dood van haar man trok ze zich terug in het klooster van Alvastra (Zweden) en werd ze begenadigd met mystieke gaven. In 1349 vertrok ze naar Rome ter ere van het Heilig Jaar dat door paus Clemens VI was uitgeroepen, om goedkeuring te krijgen voor haar kloosterregel en de vele heiligdommen van de stad te bezoeken. Op de achtergrond tekenen politieke onrust, verdeeldheid en sociaal verval het verblijf van de heilige Birgitta in Rome. Men denke met name aan de betreurenswaardige ballingschap van de Paus in Avignon. Ze wijdt haar leven aan de redding van de zielen door gebed, boetvaardigheid en door zich toe te leggen op lichamelijk en geestelijke werken van barmhartigheid. Door haar waarschuwingen en vermaningen intervenieert ze in het publieke bestuur en vindt ze gehoor bij regeringsleiders. Na een laatste pelgrimstocht te hebben gemaakt naar het Heilig Land, stierf de Heilige Birgitta te Rome op 23 juli 1373. Haar lichaam werd overgebracht naar Zweden door haar dochter, de heilige Catharina van Zweden. Op 7 oktober 1391 werd Birgitta door paus Bonifatius IX heiligverklaard. Op 23 juli viert de Kerk haar liturgische gedachtenis.

EnglishGermanItaly