Roepingen

Over de vraag hoeveel wegen er bestaan naar God, zei paus Benedictus XVI eens: “Zoveel als er mensen zijn.” Deze woorden zijn me bijzonder bij gebleven. Achter deze woorden schuilt het verborgen wonder van ieders roeping. God, onze Schepper en Vader, heeft in de diepte van onze ziel zelf een weg geborgen naar Hem toe. Het beantwoorden van je roeping is déze goddelijke levensweg gaan. Op deze weg zijn wij reeds onlosmakelijk met de Hem verboden, want je zult zien dat God ons in Christus tegemoet komt.

Geroepen worden is voor mij als een fluistering en een vreugde om mijn leven, mijn werken en bidden, aan God aan te bieden. Als Birgittines wil ik Jezus navolgen in zijn hoogste verlangen: “Ut unum sint” “Opdat allen een zijn” (Joh. 17, 21). De eenheid die Jezus ons door zijn lijden en kruisdood aandraagt, is het Licht van de Allerheiligste Verlosser dat alle Birgittinessen in de wereld willen laten schijnen. Ons gastvrij apostolaat is daarmee een grote uitnodiging aan de wereld van vandaag: Christus in je leven op te nemen en Zijn heilige Kerk te dienen.

Door de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen, verbinden wij ons leven op een heel bijzondere manier met de Heer. Met heel je leven beantwoorden aan Jezus oproep: “Kom volg Mij”, lijkt misschien geen voor de hand liggende levenskeuze vandaag de dag. Er is moed voor nodig. Maar het vertrouwen op Hem maakt de weg vrij. Geen enkele reden zou volstaan om precies uit te drukken ‘waarom’ ik naar het klooster ging. Het beantwoorden van je roeping is uiteindelijk een antwoord in liefde, vertrouwend op Zijn barmhartigheid. Wij mogen echter weten: Zoals Jezus zijn leven in liefde en gehoorzaamheid opdroeg aan het Kruis, zo geeft Hij zichzelf ook aan ons in de Allerheiligste Eucharistie. Laat dat immer je kracht en bemoediging zijn!

Word ik geroepen tot het kloosterleven? Durf deze vraag daadwerkelijk aan de Heer voor te leggen. Herken je het verlangen naar het religieuze leven? Neem gerust contact op met onze Moeder-Overste om te praten over ons leven, onze spiritualiteit en de mogelijkheden om onze Orde beter te leren kennen.

EnglishGermanItaly