Kloostergemeenschap

Abdij Maria Hart in Weert wordt al sinds 1843 bewoond door zusters Birgittinessen. Wij zijn geroepen tot een leven van gebed en apostolische dienstbaarheid. ‘Maria Hart’ is dus een plaats van gebed en toewijding. In liefdevolle overweging van het lijden van Jezus Christus onze Verlosser, geven wij in dankbaarheid gehoor aan de oproep Hem te volgen. Naar het voorbeeld van onze Moeder-Stichteressen, de heilige Birgitta van Zweden en de heilige Maria Elisabeth Hesselblad, delen wij in de opdracht te bidden voor de Kerk en de eenheid van de Christenen; gedragen door Jezus’ gebed: “Dat allen één mogen zijn” (Joh. 17, 22).

anwb

In 1965 telde onze communiteit 27 leden, met een abdis als hoofd van het klooster, moeder abdis Maria Juliana Raetsen. Het klooster heeft sindsdien een hele ontwikkeling doorgemaakt. Toen in de loop van de tijd het aantal slotzusters in het Birgittinessenklooster in Weert afnam, werd besloten door abdis Theresia Schreurs om zich te verenigen met de nieuwe tak van de orde die werd gesticht in 1911 door de Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad (1870-1957). De nieuwe tak van Orde met het Moederhuis in Rome heeft 55 kloosters over de gehele wereld en telt z’n 700 zusters. In 2006 kwamen jonge zusters vanuit Rome over om de continuïteit aan het Birgittijnse leven in Weert te geven.

Het bekende monastieke motto ora et labora (bidden en werken) is van toepassing op het leven van de zusters. Voor alle zusters is de eerste taak in het leven de toewijding aan de Heer in het gebed. Twee zusters zijn zogenaamde slotzusters: zij bidden en werken achter de muren van het klooster. Zeven van de zusters hebben naast het gebed de zorg voor de gasten op zich genomen. Het is dan ook vanuit een geest van gebed dat zij zich aan hun dagelijkse taken wijden, en vooral proberen om dit met een liefdevolle gastvrijheid te doen.

Ondanks de rustige leefwijze van de Birgittinessen zijn ze een vast onderdeel in de Weerter samenleving. Nu ook de reductie van de religie in onze omgeving plaatsvindt, worden de ‘zusterkes’ door velen, en vaak in stilte, gevraagd om gebed. Zo blijven anno 2019 de Birgittinessen een waardevol onderdeel voor de Weerter samenleving.

EnglishGermanItaly