Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad

Maria Elisabeth Hesselblad werd op 4 juni 1870 geboren in Zweden in een luthers gezin. In 1886 vertrok ze naar de Verenigde Staten. Daar studeerde ze verpleegkunde en werkte in het Roosevelt ziekenhuis in New York. Ze volgde de Heer in een zuivere innerlijke zoektocht naar de plaats waar Hij wilde dat ze Hem zou dienen. Dit leidde tot haar bekering; onder begeleiding van pater Hagen s.j. Op 15 augustus 1902 werd ze opgenomen in de Katholieke Kerk.

De Heer riep Maria Elisabeth om Hem te dienen in huis van de heilige Birgitta van Zweden in Rome. Op 25 maart 1904 trad ze het huis binnen waar haar heilige landgenote in 1373 was gestorven. Het huis werd bewoond door Karmelietessen. Haar gezondheid was destijds erg zwak. Niettemin werd ze toegelaten tot de communiteit. Vier jaar later ontving ze speciale toestemming van de heilige paus Pius X om ingekleed te worden in het habijt van de Orde van de Allerheiligste Verlosser van de heilige Birgitta. Ze bezocht vervolgens alle kloosters van de Orde in: Engeland, Spanje, Duitsland en Nederland. Ze hoopte met enkele zusters een kleine communiteit kunnen vormen in het huis van de heilige Moeder-Stichteres aan Piazza Farnese in Rome, maar ze vond niemand hiertoe bereid. Het was nooit haar intentie een nieuwe Orde te stichten. Ze wilde de oude Orde doen herleven en terugbrengen naar het huis waar de heilige Birgitta had gewoond. Haar streven was verder om de Birgittinessen terug te brengen naar Zweden en de Orde te laten opbloeien in ieder land waar de Voorzienigheid haar zou leiden. Op 8 april 1931, de woensdag na Pasen, kreeg Moeder Elisabeth eindelijk de sleutels van het huis van de heilige Birgitta aan Piazza Farnese in Rome. De opbloeiende Orde werd gezegend met veel nieuwe roepingen. Inmiddels waren er al kloostergemeenschappen gesticht in: Via delle Isole (Rome), Djursholm (Zweden), Lugano (Zwitserland), Iver Heath (Engeland). In 1937 zond Moeder Elisabeth twaalf zusters naar India. Daar werd het zaad gezaaid dat zo veel goede vruchten heeft voortgebracht voor de groei van onze geliefde Orde. Reeds bij haar aankomst in Rome, in 1904, was haar gezondheid zwak. Ze leed heel haar leven aan ernstige maagbloedingen. Op 24 april 1957 stierf Moeder Elisabeth Hesselblad op 86 jarige leeftijd. Op 9 april van Heilig Jaar 2000 werd Moeder Elisabeth door paus Johannes Paus II zalig verklaard. Op 5 juni 2016, in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, verklaarde paus Franciscus haar heilig. Bezield met de geest van de heilige Birgitta en gesterkt door een diep gelovig vertrouwen op de Heer, heeft ze zich onvermoeibaar ingezet voor de Kerk en de eenheid van de Christenen.

EnglishGermanItaly