Weekbericht week 29

Een beetje later dan u van ons gewend bent, maar dan heeft u meteen ook wat extra: namelijk foto’s én verslag van het geweldig mooie jubileumfeest op zaterdag!
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Maandag 16 juli

Op maandag 16 juli bezochten de Abdissen van de Moederabdij in Vadstena (Zweden) en de abdij in Uden ons klooster. Dit alles in het kader van ons jubileumjaar en omdat ze er op zaterdag 21 juli helaas niet bij konden zijn. We hebben samen gegeten en gesproken over onze verschillende kloosters en hoe het religieuze leven zich in de verschillende steden ontvouwt.

Het was een mooi bezoek en we zijn dankbaar dat de abdissen op deze manier ons jubileumjaar nog een extra feestelijk tintje hebben mogen geven.

Bezoek abdissen uit Vadstena (Zweden) en Uden

Woensdag 18 juli – vrijdag 20 juli

In de loop van de week kwamen steeds meer medezusters naar ons klooster. Allereerst mochten wij Moeder Vicaria en Moeder Elisa (voormalig Vicaris) op donderdag begroeten. Zij waren als delegatie vanuit ons Moederhuis in Rome aanwezig. Ook kwamen verschillende zusters die hier in voorgaande jaren in onze communiteit hebben gewoond, alsook zusters die speciaal uit communiteiten van Bremen en Zweden voor deze dag naar Weert zijn afgereisd.
We zijn dankbaar dat we op deze manier het feest met onze medezusters mochten vieren.

H. Mis in de Sint Martinuskerk te WeertOnze medezusters

Samen met onze medezusters

Tenten werden gepositioneerd, koelkasten en servies afgeleverd, tafels en stoelen werden klaargezet, het was een drukte van belang. Op vrijdag kwam de catering de laatste grote zaken afleveren en stond alles klaar voor de grote dag. We zijn het restaurant “De Ambassade” in Kinrooi zeer erkentelijk voor hun inzet in aanloop naar en tijdens het feest.

De mensen van de catering aan het werk

Zaterdag 21 juli (de ochtend)

Vandaag was het dan zover. Na bijna een jaar lang voorbereiden was het eindelijk 21 juli. Na het ontbijt kwamen enkele leden van de Stichting Vrienden van de Birgittinessen alvast de ballonnen ophangen. Werkelijk alles was versierd. De gehele Maasstraat tot aan de kerk en natuurlijk op ons binnenterrein: de binnenplaats, de gang naar de tuin en de tuin zelf.

De versiering werd geschonken door Charlain Herenmode, Eric Mertens Optiek en Posno-Sport, allen uit de Maasstraat Weert en tevens leden van de “Stichting Vrienden van de Birgittinessen”, waarvoor heel hartelijk dank. Over de Stichting willen we u graag in één van de komende weekberichten íets meer vertellen, dus dat houdt u nog van ons tegoed.

Onze vrienden aan het werk met de balonnen

Versieren met mooie balonnen

Ook kwam Scouting St. Maarten Weert de tafel bouwen vanwaar ze de bedankjes (én ijsjes) werden uitgedeeld. Daarnaast hebben ze geholpen met de verdere invulling van de verschillende feesttenten en hebben enkele leden gedurende de geholpen bij het uitdelen van de verschillende dranken. Het spreekt voor zich dat wij ook de Scouting ook via deze weg weer graag willen bedanken voor hun inzet.

Scouting aan het werk

Scouting aan het werk

Zaterdag 21 juli (de middag)

Om klokslag kwart voor twee stond de Schutterij voor onze poort en werden de zusters door hen en door de Broederschap naar de kerk begeleid. Daarna kwam de acolieten en priesters onder begeleiding van het Groot Martinuskoor de kerk binnen. De deken heette de hoofdcelebrant, Monseigneur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch, en alle concelebranten welkom, die speciaal voor deze gelegenheid naar Weert waren gekomen. De bisschop zelf sprak inspirerende woorden tijdens de preek en Moeder Concezione nodigde aan het einde van de prachtige Eucharistieviering iedereen uit voor een hapje en een drankje in de tuin. Tot slotte mocht de bisschop ons de Pauselijke Zegen overhandigen, waarvoor we natuurlijk zeer erkentelijk zijn.

Klaar voor de processie

De schutterij

Tijdens de H. Mis in de Sint Martinuskerk te Weert

H.Mis in de Sint Martinuskerk te Weert

Tijdens het feest was er gelegenheid om de zusters te feliciteren en waren er een mensen die een korte speech hielden. Dhr. Peter Korten trad op als ceremoniemeester en introduceerde achtereenvolgens dhr. Mackus (gedeputeerde Monumentenzorg) en burgemeester Heijmans van Weert. Van het college van B&W mochten wij de gemeentelijke erepenning, de penning van verdiensten en de daarbij behorende oorkonde ontvangen. Wij bedanken het College van B&W hier natuurlijk graag voor.

Ook de schutterij had een verrassing voor ons. Van hen kregen we een mooie penning en het boek “Onder één banier: Een geschiedenis van de stadsschutten van Weert”. Van harte bedankt hiervoor en deze krijgt – naast de andere verkregen onderscheidingen – een mooi plekje in ons klooster.

Het is natuurlijk onmogelijk om íedereen die aan deze dag heeft meegewerkt en die geweest is, persoonlijk te bedanken, maar dit alles was niet mogelijk geweest zonder u allen. Hiervoor zijn we enorm dankbaar. Dank, dank, dank u wel!

Toespraak van gedeputeerde Monumentenzorg

Uitreiking door burgemeester Heijmans van Weert

Dat was het weer voor deze week. Aanstaande woensdag publiceren wij een uitgebreide, unieke fotoreportage van onze bijzondere jubileumdag. Wij wensen u nog een gezegende en mooie week toe. Deze week hebben we ook weer veel gasten en volle agenda! Daarover in het weekbericht van week 30 natuurlijk weer meer.

Wilt u ons (blijven) bezoeken, kijk dan eens rond op deze website!
Dat God u allen mag zegenen.
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly