Weekbericht week 49

Deze week maken we graag van de gelegenheid gebruik om u mee te nemen door de Adventstijd. Want waarom vieren we Advent en wat betekent het eigenlijk?

Adventus

In de vier weken voor Kerstmis leven wij in afwachting van de komst van het Kindje Jezus. In het Latijn, de officiële taal van de Kerk, heet dat ‘adventus’: ‘de komst’ of ‘het komen’, ofwel, zoals wij het kennen: ‘Advent’.
De adventstijd kent altijd vier zondagen en elke zondag wordt wel genoemd naar de beginwoorden van de introïtusgezangen van de heilige Missen op die dag: Ad te levavi, Populus Sion, Gaudete en Rorate Caeli.

Dood en leven, duisternis en licht

Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, verwachten wij de komst van het licht: dát kenmerkt de Adventstijd. Beter gezegd: we verwachten de komst van het ‘Licht der Wereld’: Jezus Christus.
In de traditie van onze Kerk staat de duisternis symbool voor de dood, en het licht voor het Leven en de Verrijzenis. In de weken vóór Kerstmis is de natuur op het noordelijk halfrond op haar donkerst. Juist in deze tijd zien wij Christus, het Licht van de Wereld, dichterbij komen. Hierdoor durven wij proberen te beseffen dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft.

Adventskrans

Door het gebruik van de Adventskrans, wordt het dichterbij komen van het Licht symbolisch zichtbaar gemaakt. U kunt de krans ook zien in onze kapel. Op iedere Adventszondag wordt er een extra kaars bij aangestoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het komende kerstfeest aankondigen.
De adventskrans is gemaakt van dennengroen: groen uit de natuur dat de winter doorstaat. Het paarse lint dat door het groen heen is geslingerd, wijst ons op het komen tot bezinning, boete en inkeer.
De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. Halverwege de Adventstijd is het kazuifel roze: een menging van paars en wit, waarbij wit vooruit wijst op het Hoogfeest van Kerstmis.

Komst en wederkomst

Als christenen leven wij altijd met de verwachting van de terugkeer van Jezus op aarde, de wederkomst, en dat Christus bij zijn terugkeer zal oordelen over de levenden en de doden. Juist in deze tijd van verwachting, leert de Kerk ons om ons bewust te worden van onze zonden en ons grondig voor te bereiden op Christus’ (weder)komst.

Officiegebed

In de periode van 17 tot en met 23 december worden bij het Magnificat de zeven zogenoemde O-antifonen gezongen. De naam van de zeven gezangen verwijst naar het woord ‘O’ waarmee ze alle beginnen. De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar Christus, de Messias. In het Koorgebed worden ze in de avond bij het Magnificat gezongen. Juist in het officiegebed overdenken wij de grote vragen van Dood, Leven en Verrijzenis.

Klik op de foto voor een vergroting.

Kerstmis

In de voorbereiding op Kerstmis bent u van harte uitgenodigd om samen met ons de Heilige Mis te vieren en op deze manier u voor te bereiden op de komst van het Kindje Jezus. Ook met Kerstmis zullen wij binnenkort weer de Mistijden bekendmaken. Mocht u meer willen weten over de Adventstijd of hoe de zusters dit beleven, dan kunt u dit altijd bij ons bekendmaken.

Kerststal Weert

De voorbereiding van de Kerststal in onze kloostertuin is ook in volle gang. Voor de ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar de Facebookpagina’s van Kerststal Weert en de Vrienden van de Birgittinessen. Wij zijn dankbaar dat op deze manier de Adventstijd en het Hoogfeest van Kerstmis voor zoveel mogelijk mensen zichtbaar wordt gemaakt.

Bisschopswijding

Op deze speciale dag feliciteren wij onze nieuwe bisschop, monseigneur Smeets, van harte met zijn wijding tot bisschop van ons Bisdom Roermond. Bidden we samen voor een gezegend episcopaat.

Wij wensen u een gezegende voorbereiding op Kerstmis en een mooie zondag toe!
Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly