Uitnodiging Sacramentsprocessie 31 mei

Wij nodigen u allen uit om op donderdag 31 mei 2018 deel te nemen aan de Sacramentsprocessie in Weert. Dit ook in het kader van ons jubileum “175 jaar Birgittinessen in Weert“.

De avond zal om 19:00 uur beginnen met een Heilige Mis in aanwezigheid van de pauselijke Nuntius Aartsbisschop A. Cavalli in de Sint Martinuskerk in Weert, waarna de processie door het centrum zal trekken en eindigen bij het rustaltaar in onze kloostertuin. Hier zullen we de zegen met het Allerheiligste ontvangen. Deze feestelijke viering sluiten we af met een receptie in ons klooster.

Wij hopen u op deze bijzondere feestdag te verwelkomen om deze samen met ons te vieren!

Sacramentsprocessie Weert

EnglishGermanItaly