Weekbericht week 15

Ons klooster en gastenhuis zijn weer spic en span, klaar om u te ontvangen. En belangrijker nog: we zijn klaar voor de Goede Week en het Paastriduum!

Zaterdag 6 april

Vandaag zijn twee van onze zusters naar Rome gegaan om het 100-jarig jubileum mee te vieren van het Birgittinessenklooster in Via delle Isole. Dit is het eerste klooster dat onze H. Moeder Elisabeth officieel heeft geopend. Wist u dat onze orde kloosters én gastenhuizen heeft over de hele wereld? Eerder introduceerden wij bij u onze kloosters in Zweden, Duitsland, Zwitserland en Italië. Wilt u ideeën opdoen voor een vakantie of een omgeving waar u tot rust kunt komen en bezinnen, neem eens een kijkje op www.brigidine.org voor een overzicht van al onze gastenhuizen.

Vrijdag 12 april

Wij informeerden u er al over via onze sociale media-pagina’s en vanavond was het zover. Een deel van onze communiteit is afgereisd naar de HH. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum. Hier hebben wij de zogenaamde extreme Kruisweg gelopen, een tocht van 21 kilometer langs de 14 staties van de Kruisweg. Het is een bijzonder onderdeel van de voorbereiding op het Paasfeest.

…van de week

Zondag 14 april begint de Goede Week met Palmpasen. Op deze dag herdenken en vieren wij de intocht van Jezus in Jeruzalem. De zogenoemde Palmtakjes – doorgaans buxustakjes – worden gezegend en uitgedeeld, waarna u ze achter het kruisbeeld bij u thuis kunt plaatsen.

 

Op woensdag wordt overal ter wereld, zo ook natuurlijk in ons bisdom, in de Kathedraal van Roermond, de Chrismamis opgedragen. Traditiegetrouw worden op deze dag vóór of op Witte Donderdag zelf, de heilige oliën gezegend. Chrisma is een mengsel van olijfolie en balsem. Het heilig chrisma wordt gebruikt bij de christelijke initiatiesacramenten van doopsel en vormsel, bij de priester- en bisschopswijding en bij kerk- en altaarwijdingen. Ook de twee andere heilige oliën, namelijk de catechumenenolie (voor vormelingen/doopleerlingen) en ziekenolie worden dan gezegend. De priesters van het bisdom, dan nagenoeg allemaal aanwezig, hernieuwen tijdens deze Mis hun wijdingsbeloften. Voor onze bisschop is dit de eerste keer dat hij de Mis mag opdragen als bisschop van ons bisdom.

 

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus met het Laatste Avondmaal de Eucharistie instelde. Eucharistie betekent ‘dank zeggen’ en het eucharistisch gebed ‘de grote dankzegging’. Jezus brak het brood en deelde de wijn als lichaam en bloed om Hem te gedenken. Hij waste de voeten van de leerlingen om te tonen dat Hij gekomen was om te dienen en niet om te heersen. Onze Paus zal ook dit jaar weer in een gevangenis de Mis van Witte Donderdag opdragen.
Op deze dag begint het Paastriduum, de drie dagen waarin het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus wordt herdacht. Na de viering wordt het altaar leeggehaald en werden vroeger witte doeken over het altaar en de beelden gelegd, vandaar “Witte Donderdag”. Het Allerheiligste wordt dan in een bij-kapel geplaatst. In vele parochies en kloosters blijven verschillende gelovigen om de beurt waken bij dit Allerheiligste, een traditie die steeds meer terugkeert.

 

Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus. ’s Middags om 15:00 uur wordt overal ter wereld de Kruisweg gebeden en gelopen, en ’s avonds vindt de Kruisverering plaats. Door zijn kruisdood heeft Jezus ons verlost van onze zonden, vandaar dat het Goede vrijdag wordt genoemd. Jezus wordt het Lam Gods genoemd, omdat Hij als een onschuldig lam werd geofferd, zoals de Joden een paaslam offerden tijdens Pesach. Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld en de Godslamp gedoofd.
Na deze dagen komen we bij Stille Zaterdag en Pasen, maar daarover vertellen we u in het volgende weekbericht meer.

 

Wilt u met ons het Paastriduum meevieren, kijkt u dan op onze website voor de aanvangstijden van onze vieringen. Van harte welkom! Wij wensen u een gezegende Goede Week toe.

Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly