Retraiteserie 2016: Geloofsverdieping & gebed

Dom Joseph W.G. Geelen (studentenkapelaan aan de Radboud Universiteit) zal in het jaar 2016 een serie van vier retraites geven voor geïnteresseerden en voor de gasten van ons gastenhuis.

“De werken van barmhartigheid zijn dus daden van naastenliefde, waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden.” – Catechismus van de Katholieke Kerk 2447

De conferenties vormen de leidraad van de retraitedagen. Door de genade van de barmhartigheid te overwegen, worden we er ons meer van bewust dat we alles op Gods eigen liefdevolle initiatief hebben ontvangen.

Het programma is steeds opgebouwd rond thema’s waarin de herontdekking, verdieping en groei van de barmhartigheid centraal staat. Om te leven, te groeien en ten einde toe te volharden in het geloof, moeten wij het met Gods Woord voeden en de Heer bidden het te vermeerderen. Het geloof moet zich uiten in liefde, werken van barmhartigheid, gedragen worden door het gebed en geworteld zijn in het geloof van de Kerk.

Data (2016)

 • Vrijdag en zaterdag 12-13 februari
  • Thema: Het Jaar van de Barmhartigheid in de voetsporen van Paus Franciscus
 • Vrijdag en zaterdag 1-2 april
  • Thema: Het Jaar van de Barmhartigheid in de voetsporen van de H. Johannes Paul II
 • Vrijdag en zaterdag 10-11 juni
  • Thema: Het Jaar van de Barmhartigheid in de voetsporen van de H. Faustina
 • Vrijdag en zaterdag 16-17 september
  • Thema: Het Jaar van de Barmhartigheid in de voetsporen van de H. Birgitta

Kosten

€ 55,- per keer (inclusief overnachting en alle maaltijden).

Aanmelden

U kunt zich nu aanmelden! Dit is mogelijk tot een dag voor aanvang.

 

Waarom geloofsverdieping? Omdat we het allemaal, steeds opnieuw, nodig hebben om op zoek gaan naar de gloeiende houtskool onder de as. Ons geloof is Gods stem in ons hart. Zijn Woord vertaalt zich in ons dagelijks leven, wanneer we de schat van het geloof leren ontdekken.

Tijdens de verdiepingsavonden en retraites zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij het gemeenschappelijk gebed van de zusters. De maaltijden worden gebruikt in de Abdij. U kunt bij het aanmelden kenbaar maken of u één of enkele dagen in het gastenhuis wenst te overnachten.

 

Programma voor alle bijeenkomsten

Vrijdag

15:50 uur – Eucharistische Aanbidding, rozenkransgebed en Vespers

17:00 – 17:45 uur – Conferentie

18:30 uur – Avondeten (in stilte)

20:00 – 20:45 uur – Eucharistische Aanbidding

20:45 uur – Completen

 

Zaterdag

06:15 uur – Metten en Lauden

07:45 uur – H. Mis

08:30 uur – Ontbijt

09:15 uur – Conferentie

10:00 uur – Pauze, koffie en thee

10:30 – 11:45 uur – Stil gebed in de kapel, mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen

11:45 uur – Middaggebed

13:00 uur – Lunch (in stilte)

15:50 uur – Eucharistische Aanbidding, rozenkransgebed en Vespers

17:00 uur – Conferentie

17:45 uur – Gelegenheid tot vragen

18:30 uur – Avondeten (recreatie)

EnglishGermanItaly