Week van gebed voor de eenheid 2016

Van 17 t/m 24 januari 2016 vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen plaats.

Op 17 januari om 16:00 uur zullen de zusters deelnemen aan een oecumenisch gebed in De Verrezen Christus Kerk aan de Nassaulaan 1 in Weert. In onze kapel zal elke dag van de gebedsweek tijdens het gebed een korte overweging en gebed voor de eenheid plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden, van 15:50 tot 17:00 uur (17 t/m 24 januari), Maasstraat 17 in Weert.

Onze Moeder-Stichteressen hebben in heel verschillende perioden van de wereldgeschiedenis hun leven toegewijd aan de eenheid van de christenen. Gebed en dialoog vormen het hart van de oecumene. Vol overtuiging sprak de zalige Moeder Elisabeth Hesselblad: “Eenheid is onze missie!”

“Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen” – 1 Petrus 2, 9-10

Geestelijke oecumeneWeek van gebed voor de eenheid van de christenen 2016

Op de oecumenische agenda zijn niet het aantal initiatieven en activiteiten het belangrijkst. We moeten ons ervan bewust zijn dat de eenheid, het laatste doel van de oecumene, niet door ons kan worden gerealiseerd. Zeker, wij moeten ons met alle kracht inspannen. Maar tegelijkertijd moeten we erkennen dat deze eenheid een gave Gods is. Want het is Zíjn Heilige Kerk, niet de onze.

De oecumene leeft van ons gezamenlijk luisteren naar Gods Woord en de werking van de heilige Geest in ons en door ons. De geestelijke oecumene is het samen zoeken naar Gods Wil door middel van gebed, bekering, offer en nederige dienstbaarheid. Geestelijke oecumene is het hart van de oecumene. De bekering van hart en geest, innerlijke vernieuwing, de heiligheid van het leven en het Evangelie erkennen, persoonlijk gebed en gemeenschappelijke navolging, vormen de kern van alle ware oecumenische activiteit.

Thema

Het materiaal voor deze Week van Gebed komt dit jaar uit Letland. Centraal staat 1 Petrus 2, 9-10. De projectgroep Week van Gebed (een samenwerking van Missie Nederland en Raad van Kerken) koos als thema: ‘Het woord is aan jou’. Het is een vrije vertaling van de centraal staande tekst ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’.

EnglishGermanItaly