Weekbericht week 42

Deze week wijden we ons weekbericht aan een heel speciaal jubileum:
wij – de zusters Birgittinessen van de Orde van de Allerheiligste Verlosser – zijn al 12,5 jaar in Weert!

Maandag 15 oktober

Vandaag vierden we het feest van de heilige Theresa van Avila, mystica en kerklerares. Haar voorspraak wordt gevraagd bij geestelijke nood, voor een vruchtbaar gebedsleven, bij hartziekten en hoofdpijn.
Zij wordt ‘De Grote Teresia’ genoemd om haar te onderscheiden van ‘De Kleine Theresia” (= Theresia van het Kindje Jezus van Lisieux: † 1897; feest 1 oktober).

Donderdag 18 oktober

Vandaag vierden we het feest van de heilige Lukas. Lukas is de naam die van oudsher wordt gegeven aan de schrijver van het derde evangelie. Hij is onder andere patroon van dokters, chirurgen, apothekers en alle beroepen die met beroep van arts te maken hebben. Net zoals bij de heilige Theresa van Avila werd hij bijzonder herdacht in ons Officiegebed.

Vrijdag 19 oktober

Vandaag was het een bijzonder jubileum voor onze communiteit. 12,5 jaar geleden vestigden wij onze communiteit in Nederland en wel hier in Weert. Wij werden hartelijk opgenomen in het klooster van de vier zusters van de voormalige Abdij Maria Hart: Moeder Abdis Theresa Schreurs, voormalig priorin-zuster Birgitta, zuster Francesca en zuster Henrika. Het was een mooi begin van ons werk hier in Nederland.

In de loop van de jaren kreeg ons apostolaat van gastvrijheid steeds meer vorm in Weert en daar zijn wij nog elke dag dankbaar voor.
We hebben deze bijzondere dag natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Via deze weg willen wij iedereen enorm bedanken voor alles wat zij in de afgelopen 12,5 jaar voor ons en onze communiteit hebben willen betekenen en nu ook nog doen!
Bidt u met ons mee voor Gods zegen over ons apostolaat en onze communiteit hier in Weert?

Tot slot enkele foto’s van de H. Mis in de Sint Martinuskerk in Weert, ter verwelkoming van onze communiteit in Nederland, op 23 april 2006.

Een gezegende zondag voor u allen,
hartelijke groeten,
Z
usters Birgittinessen

EnglishGermanItaly