Weekbericht week 43

U leest dit weekbericht op de dag dat er in onze kathedraal drie seminaristen tot transeunt diaken worden gewijd. We noemen dit heuglijke nieuws aan het begin en we zullen er ook mee eindigen. Waarom, dat leest u tegen het einde…

Weekend van 20 en 21 oktober

Tijdens het vorige weekend was een parochie bij ons te gast en wel om een bijzondere reden: ze kwamen in ons klooster om als groep parochianen samen een retraite te volgen. We vinden het fijn dat ze voor deze gelegenheid gebruik maakten van ons gastenhuis en dat we samen met hen onder andere de Eucharistie mochten vieren.

Dinsdag 23 oktober

Vandaag vierden we het feest van de zalige zusters Anna-Maria en Maria-Francesca, maagden en martelaressen.

Tijdens de Franse Revolutie werden zij ter dood gebracht, samen met een aantal Ursulinen. Kort voor haar dood stuurde Anna-Maria het geld voor de reis, dat ze van haar familie had gekregen, terug naar haar broer. Ze smeekte hem om het aan de armen te geven. Ze schreef hem ook de volgende woorden:

“Ik kan onmogelijk uitdrukken hoe gelukkig ik ben mijn bloed te vergieten voor het geloof; ter vergeving van mijn zonden; om de gevangenis van deze wereld te verlaten en binnen te gaan in het eeuwige tabernakel. Verleen mij, o God, de genade tot het einde te volharden (want die heb ik hard nodig) en de liefde van Christus. Moge u, samen met al onze geliefde familieleden, verenigd blijven in één hart. Ik hoop, bij Gods barmhartigheid, u allen in het paradijs terug te zien. Ik bid voor u om alle hemelse genaden. Uw zuster, Anna-Maria.”

Midweek van 22 oktober

We hebben het er al even over gehad aan het begin van dit weekbericht, de diakenwijding van drie seminaristen. Twee daarvan, Cesar en Marco, zijn lid van de Neocatechumenale Weg en waren de afgelopen week in ons klooster om zich voor te bereiden op deze bijzondere gebeurtenis.
Wij wensen de nieuwe diakens, kapelaan Cesar, kapelaan Marco en kapelaan Marthoma van harte proficiat met hun wijding en Gods zegen over hun verdere weg naar het priesterschap. En wij hopen hen graag snel weer te mogen verwelkomen in ons klooster.

Een gezegende zondag voor u allen,
hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

 

Goed om te weten

…dat wij wegens omstandigheden tijdelijk via een ander telefoonnummer bereikbaar zijn.

…dat wij u van harte uitnodigen om met het geboden Hoogfeest Allerheiligen de Hoogmis met ons te vieren, op donderdag 1 november om 9:00 uur in onze kapel. Dit keer vieren we de H. Mis in het Italiaans!

…dat u ook op 2 november van harte welkom bent! Graag gedenken we dan, samen met u, onze geliefde overledenen van het afgelopen jaar tijdens de H. Mis van Allerzielen, om 7:45 uur in onze kapel.

EnglishGermanItaly