Weekbericht week 31

Na de drukke weken van voorbereiding op en het vieren van het jubileumfeest én met het oog op een drukke week waarin het Meisjeskamp van ons bisdom in ons klooster zal plaatsvinden, willen we u deze week vooral berichten over onze “ora”.
Maar…..alvorens we dat gaan doen:

Dank, dank, dank u wel!

Communiteit augustus 2018

Dank u wel aan iedereen die zich, op welke manier dan ook,
heeft ingezet voor het welslagen van ons jubileumfeest!

Donderdag 2 augustus

Vandaag vierden wij het feest van Catharina van Vadstena, jawel een dochter van onze eerste stichteres Birgitta van Zweden. Op dertienjarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan de edelman Eggard van Kyren. Tijdens de huwelijksplechtigheid legden ze de gelofte van kuisheid af, iets wat in die tijd (1345) niet ongebruikelijk was.

Toen ze in 1349 met haar moeder naar Rome reisde, om aldaar toestemming te vragen voor de nieuwe orde, overleed haar man. Hierna bleef ze bij de Heilige Birgitta. Na de dood van haar moeder, op Piazza Farnese, keerde ze met het gebeente van haar moeder terug naar Vadstena, alwaar ze nu zelf abdis werd, in het klooster dat door haar moeder gesticht was. In 1381 stierf ze en, alhoewel ze niet is heiligverklaard, wordt ze vereerd als heilige. Ze is de patroonheilige van bescherming tegen abortus en miskramen.

Catharina van Vadstena

Vrijdag 3 augustus

Elke eerste vrijdag van de maand is altijd de dag van de gedachtenis van het Heilig Hart van Jezus. Op deze vrijdagen wordt dat in ons Officiegebed speciaal herdacht.

Aanbidding van het Allerheiligste in onze kapel

Ook bidden wij elke vrijdag (buiten de Kerst- en Paastijd) in geest van boetvaardigheid de zeven boetepsalmen en de litanie van de heiligen voor de eenheid van de christenen.

Boetepsalmen

Boetepsalmen

En omdat het de afgelopen weken zo warm en zulk mooi weer was, beginnen we elke ochtend met de Lauden bij de Mariagrot in onze kloostertuin!

Ochtendgloren in onze kloostertuin Ochtendgebed bij de Lourdesgrot in onze kloostertuin

Dat was het weer voor deze week. Komende week zijn er – zoals elk jaar weer – bijna 30 jongedames en hun leiding van het Meisjeskamp Bisdom Roermond bij ons te gast. Bidt u met ons mee voor het welslagen van deze week? En wist u dat u zelf ook een misintentie bij ons kunt doorgeven? Via het kopje ‘Misintenties opgeven‘ onder ‘Kloostergemeenschap‘ in het menu van deze website, vindt u hierover meer informatie.

Wij wensen u een mooie zondag en Gods zegen van harte toe!
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly