Gouden kloosterfeest: verslag van Weertdegekste.nl

Met dank aan de vrijwillige verslaggevers van Weertdegekste.nl voor onderstaand verslag. Bekijk de fotoserie op www.weertdegekste.nl/blog/2015/08/zusters-vieren-samen-met-weertenaren-het-gouden-kloosterfeest-fotos/.

2 augustus 2015

Gisteren vond in het klooster van de Birgittinessen een gouden kloosterfeest plaats. De Weertenaren hebben de ‘zusterkes’ in hun hart gesloten, zo bleek gisteren weer. Tientallen mensen kwamen naar de bijzondere plechtigheid.

Op 1 augustus 2015 was het 50 jaar geleden dat zuster Maria Francisca, Truus Janssen, intrad bij de communiteit van het Birgittinessenklooster aan de Maasstraat in het hartje van Weert. Dit gouden jubileum werd gevierd met een mis en aansluitend een receptie in de kloostertuin. De hulpbisschop van het Bisdom Roermond, Mgr. Everard de Jong, was zelfs naar Weert gekomen om de H. Mis op te dragen. Ook wethouder Litjens en de Gilde van Weerter Stadsschutte Sinte Catharina 1480 waren aanwezig bij de ceremonie. Het was zo druk dat de mensen zelfs in de gang van het klooster stonden om de mis bij te wonen.

Toen Zuster Francisca vijftig jaar geleden in deze orde toetrad, telde de communiteit 27 leden, met een abdis als hoofd van het klooster, moeder abdis Maria Juliana Raetsen. Het klooster heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen vijftig jaar. Het beschouwende leven wordt thans nog door twee zusters voortgezet, zuster Maria Francisca en zuster Maria Birgitta.

Toen in de loop van de tijd het aantal slotzusters in het Birgittinessenklooster in Weert afnam, werd besloten door abdis Theresia Schreurs om zich te verenigen met de nieuwe tak van de orde die werd heropgericht in 1911 door de Zalige Moeder Elisabeth Hesselblad (1870-1957). De Orde met het Moederhuis in Rome heeft 55 kloosters over de gehele wereld en telt z’n 700 zusters. In 2006 kwamen jonge zusters vanuit Rome over om de continuïteit aan het Birgittijnse leven in Weert te geven.

Het bekende monastieke motto ora et labora (bidden en werken) is van toepassing op het leven van de zusters. Voor alle zusters is de eerste taak in het leven de toewijding aan de Heer in het gebed. Twee zusters zijn zogenaamde slotzusters: zij bidden en werken achter de muren van het klooster. Zeven van de zusters hebben naast het gebed de zorg voor de gasten op zich genomen. Het is dan ook vanuit een geest van gebed dat zij zich aan hun dagelijkse taken wijden, en vooral proberen om dit met een liefdevolle gastvrijheid te doen. Inmiddels wonen er zeven zusters met verschillende nationaliteiten.

EnglishGermanItaly