Gouden kloosterfeest: hartelijk dank!

Dierbare vrienden,

Wij willen allen danken die deel hebben genomen aan het Gouden Kloosterfeest van Zuster M. Francisca Janssen en allen die ons hebben bijgestaan met liefde en gebed, wij danken voor al het goede dat we mochten ontvangen.

Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly