Gouden kloosterfeest in centrum van Weert

Op 1 augustus 2015 is het 50 jaar geleden dat zuster Maria Francisca, Truus Janssen, intrad bij de communiteit van het Birgittinessenklooster aan de Maasstraat in het hartje van Weert.

Toen Zuster Francisca vijftig jaar geleden in deze orde toetrad, telde de communiteit 27 leden, met een abdis als hoofd van het klooster, moeder abdis Maria Juliana Raetsen. Het klooster heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen vijftig jaar. Het beschouwende leven wordt thans nog door twee zusters voortgezet, zuster Maria Francisca en zuster Maria Birgitta.

Toen in de loop van de tijd het aantal slotzusters in het Birgittinessenklooster in Weert afnam, werd besloten door abdis Theresia Schreurs om zich te verenigen met de nieuwe tak van de orde die werd gesticht in 1911 door de Zalige Moeder Elisabeth Hesselblad (1870-1957). De nieuwe tak van Orde met het Moederhuis in Rome heeft 55 kloosters over de gehele wereld en telt z’n 700 zusters. In 2006 kwamen jonge zusters vanuit Rome over om de continuïteit aan het Birgittijnse leven in Weert te geven.

Het bekende monastieke motto ora et labora (bidden en werken) is van toepassing op het leven van de zusters. Voor alle zusters is de eerste taak in het leven de toewijding aan de Heer in het gebed. Twee zusters zijn zogenaamde slotzusters: zij bidden en werken achter de muren van het klooster. Zeven van de zusters hebben naast het gebed de zorg voor de gasten op zich genomen. Het is dan ook vanuit een geest van gebed dat zij zich aan hun dagelijkse taken wijden, en vooral proberen om dit met een liefdevolle gastvrijheid te doen. Inmiddels wonen er zeven zusters met verschillende nationaliteiten.

Ondanks de rustige leefwijze van de Birgittinessen zijn ze een vast onderdeel in de Weerter samenleving. Nu ook de reductie van de religie in onze omgeving plaatsvindt, worden de ‘zusterkes’ door velen, en vaak in stilte, gevraagd om gebed. Zo blijven anno 2015 de Birgittinessen een waardevol onderdeel voor de Weerter samenleving.
Er is gelegenheid om de feestvierende zuster M. Francisca Janssen te feliciteren op 1 augustus 2015 tussen 14:30 en 16:30 uur aan de Maasstraat.

EnglishGermanItaly