Weekbericht week 33

Het schooljaar staat weer op het punt van beginnen en dat zult u ook langzaamaan merken in onze weekberichten.
Maar daarover verderop meer. Eerst mogen we terugkijken op een mooi Hoogfeest in de afgelopen week.

Woensdag 15 augustus

Vandaag vierden we – samen met de gehele Wereldkerk – het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september).
In tegenstelling tot de ons omringende landen is het in Nederland geen maatschappelijk vrije dag. Maar dat betekent niet dat het daarom minder feest is. Zoals u ondertussen van ons weet, staat het Hoogfeest gecentreerd in ons Officiegebed en hebben we natuurlijk gedurende de dag een wat meer feestelijke sfeer in ons klooster.

Maria Tenhemelopneming 2018

Maria Tenhemelopneming 2018

In Weert wordt er elk jaar, aansluitend aan de Plechtige Hoogmis in de dekenale Sint Martinuskerk, een Mariaprocessie gelopen die eindigt in onze tuin. Ook dit jaar mochten we iedereen weer ontvangen in onze kloostertuin. Na afloop van de processie was er nog tijd voor een gezellig samenzijn.

Maria Tenhemelopneming 2018

Maria Tenhemelopneming 2018

Op de agenda

De komende tijd hebben we enkele activiteiten op de agenda staan die we graag bij u onder de aandacht willen brengen:

Open Monumentendag

Op zaterdag 8 september doen we mee aan Open Monumentendag die ook dit jaar weer in Weert wordt gehouden. Deze dag beginnen we om 13:30 uur en eindigen we om 17:30 uur.

Cultureel Lint

Op zaterdag 23 september zijn wij weer onderdeel van Cultureel Lint in Weert. Meer informatie hierover volgt nog.

Retraite

Zoals in een eerder weekbericht genoemd, staat de retraite onder leiding van Dr. Pr. Jos Geelen en zal deze gaan over ‘Sterke vrouwen in de Bijbel’. Dit alles in het teken van ons jubileumjaar ‘175 jaar zusters Birgittinessen in Weert‘. Er zijn al enige aanmeldingen binnen. U bent van harte welkom! Meer informatie vindt u op deze website.

Wij wensen u een gezegend weekend toe!
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly