Weekbericht week 18

Het was even stil rond het Paasoctaaf, maar zoals we u hebben beloofd in week 16 zijn we deze week weer terug met een geheel nieuw weekbericht.

Woensdag 24 april

Vandaag vierden we de sterfdag van onze Heilige Moeder Elisabeth Hesselblad en deken Franken las de H. Mis. Op deze dag hadden we zelfs dubbel feest: zuster Jessica en zuster Fabiana vierden hun professiedag.

Zaterdag 27 april

Ons klooster in Tallin (Estland) vierde vandaag hun 25-jarig bestaan. Vanwege deze gelegenheid was ook één van onze zusters bij de festiviteiten aldaar aanwezig.

Zondag 28 april

Vandaag was het de zondag van Barmhartigheid. Vanwege deze bijzondere dag, ook wel bekend als “Beloken Pasen”, baden we om 15:00 uur in onze kapel de rozenkrans van Barmhartigheid.

 

…van de week

Op 4 mei vieren we een bijzonder feest:
Richard Reynolds brigittijn, monnik en martelaar, Tyburn Engeland; † 1535.
Hij studeerde aan het Corpus-Christi-College te Cambridge, waar hij in 1513 zijn graad behaalde. In datzelfde jaar trad hij in bij de brigittijnen van Syon Abbey in Isleworth. Hij moet een begenadigd predikant geweest zijn en een kundig docent in de theologie. Thomas More en Joh Fisher behoorden tot zijn persoonlijke kennissenkring. Hij weigerde de eed af te leggen, dat de Engelse koning aan het hoofd stond van de kerk, werd dientengevolge ter dood veroordeeld.
Op 4 mei 1535 werd hij terechtgesteld tezamen met de kapelaan van Isleworth John Hale en drie Carthuizer priors. Richard was de laatste van die vijf die aan de beurt kwam. Toen hij zag hoe hardhandig zijn collega’s werden opgehangen, hoe ze nog leefden als ze weer werden losgesneden, hoe ze werden weggesleept en gevierendeeld, probeerde hij ze nog moed in te spreken: “Ik wens jullie een prettige middag- en avondmaaltijd straks in de hemel, nu het ontbijt hier op aarde zo slecht verzorgd is…”

 

 

Bij het publiceren van dit weekbericht is het 4 mei, de dag van de dodenherdenking. Vandaag bidden wij speciaal voor hen die zijn gevallen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en Bevrijdingsdag, morgen, vieren wij ook graag met u mee!

Wij wensen u een gezegende en voorspoedige week toe.
Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly