Samen bidden voor de eenheid tijdens de Week van Gebed

Van 21 t/m 28 januari 2018 vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de Eenheid plaats. Vanuit ons charisma van de eenheid onder de christenen bidden ook wij dagelijks voor alle christenen, samen met Christus Zelf, “opdat ze één mogen zijn” (Evangelie volgens Johannes 17,22-23). Tijdens de Week van Gebed hebben wij hier speciaal aandacht voor. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden, tijdens de H. Mis en onze gebedstijden.

De oecumenische werkgroep Weert organiseert in deze week oecumenische vieringen in de regio. Van harte bij u aanbevolen!

Zusters Birgittinessen

 

OECUMENISCHE VIERINGEN
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, 21-28 januari 2018

 

De derde week van januari is traditioneel de Week van gebed voor de Eenheid van de christenen. Het thema is dit jaar: “Recht door zee”.

 

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee en bevrijdde het daardoor uit slavernij. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Dit lied is het uitgangspunt voor het thema van dit jaar.

 

Elk jaar verzorgt een ander land de uitwerking van het materiaal. Deze keer zijn dat de kerken uit het Caribisch gebied.

 

In het kader hiervan zal op zondag 21 januari 2018 om 16:00 uur in de parochiekerk “De Verrezen Christus” op Moesel (Weert) een oecumenische dienst worden gehouden, onder leiding van dominee Jolien Leeffers, pastoor Jos Rosenhart en pastoor Jan Braun.

 

Naast samenzang zal ook het Jeugd- en jongerenkoor Franciscus uit Breda, onder leiding van Paul Jankowski, hieraan medewerking verlenen. Kinderen zijn van harte welkom. Zij zullen worden betrokken bij de viering en er is kindernevendienst.

 

We hopen dat u, Rooms-Katholieken en Protestanten, ook dit jaar weer aanwezig kunt zijn en dat we zo samen een heel bijzondere viering mogen hebben.

 

Na afloop van de viering is iedereen welkom om bij een kopje koffie of thee nog even na te blijven praten.

 

Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn, dan is er op zaterdag 27 januari 2018 om 19:00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de Kerkstraat in Budel een oecumenische vesperviering. Voorgangers in dit avondgebed zijn dominee Jolien Leeffers en pastoor Ton Sip. Ook het Bethelkoor van de Protestantse Gemeente Weert–Budel verleent haar medewerking. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

 

De oecumenische werkgroep Weert

 

 

EnglishGermanItaly