Gebed tijdens de Veertigdagentijd

Vanochtend mochten we Monseigneur Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom Den Bosch, in ons klooster ontvangen. Hij was vandaag – Aswoensdag – de hoofdcelebrant tijdens de H. Mis in onze kapel. Op de foto ziet u naast hem zijn broer, pastoor Mutsaerts, en onze rector, pastoor Braun. Wij zijn dankbaar dat hij de tijd vond om op deze manier samen met ons deze tijd van vasten en onthouding te mogen beginnen.

Aswoensdag 2018

Tijdens de Veertigdagentijd bidden wij elke woensdag en vrijdag om 15:50 uur de Kruisweg en om 20:15 uur het Rozenkransgebed. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!

Wij wensen u allemaal een gezegende Veertigdagentijd en een mooie voorbereiding op Pasen toe!

EnglishGermanItaly