Weekbericht week 35

Het was weer een mooie week waarvan we verschillende gebeurtenissen voor u willen uitlichten…

Woensdag 28 augustus

Vandaag vierden we – samen met de Wereldkerk – het feest van de Heilige Augustinus, kerkleraar. Deze heilige bisschop van Hippo, een kustplaats in Noord-Afrika, is nog steeds heel bekend. Voordat hij bekeerde en priester werd, ging hij een lange weg van bekering. In zijn veelgelezen boek “Belijdenissen” beschrijft hij zijn bekering. Nog extra bijzonder is dat zijn moeder, Monica, ook een heilige is en lange tijd heeft gebeden opdat hij zou bekeren. Samen met de heilige Ambrosius, de heilige Hieronimus en de heilige Paus Gregorius de Grote wordt hij gerekend tot de vier grote Westerse Kerkvaders.

Donderdag 29 augustus

Op deze dag was het afscheid van pastoor Notermans uit Stramproy. Hij is door onze bisschop benoemd in Landgraaf. Wij zijn pastoor Notermans dankbaar voor alle keren dat hij bij ons in de kapel de Heilige Mis is komen opdragen en we wensen hem Gods zegen en alle goeds in zijn nieuwe parochie.

Vrijdag 30 augustus

We mochten vandaag weer een stadsgids met een groep in onze tuin ontvangen. Het was een mooie gelegenheid om de mensen op deze manier kennis te laten maken met ons klooster.

Het was weer een mooie week. Wij wensen u een gezegende zondag en voor de komende week alle goeds toe!

Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

P.S.: onze agenda voor de maand september staat nu op onze website! Zie de rechter kolom.

EnglishGermanItaly