Weekbericht week 27

De vakantie in het zuiden is begonnen, maar dat betekent helemaal niet dat wij stilzitten! Daarom hebben we het in dit weekbericht over twee hoogtepunten van de afgelopen week.

Zondag 30 juni

Vandaag stond de Italiaanse Dag op het programma van onze buren-ondernemers en daarom openden we de deuren om onze eigengemaakte tiramisu en limoncello te verkopen aan de bezoekers. Het was een mooie middag. De opbrengst is ten bate van ons klooster. We hebben veel mensen mogen ontvangen en ontmoet! Graag delen we met u nog enkele foto’s van die middag.

Van de week…

…kwam kapelaan Cesar, neomist, bij ons op bezoek. Hij vierde bij ons zijn Eerste Heilige Mis. Samen met kapelaan Marco is hij op 15 juni jl. door onze bisschop in de kathedraal gewijd. Vanaf dat moment tot één jaar na zijn priesterwijding is elke Mis die hij viert op een plek waar hij nog niet is geweest een eerste Heilige Mis, de neomistenmis. Het woord “neomist” komt van het Griekse “neos”, dat “nieuw”, “vers” betekent, en van “mystès”, “ingewijde” (denk aan het woord “mystiek”). “Neomist” wil dus zeggen: “pasgewijde”.
Het bijwonen van de neomistenmis wordt traditiegetrouw gevolgd door de neomistenzegen. Deze zegen spreekt de priester, zoals bij iedere mis, aan het einde van de viering over het volk uit. Wij ontvingen na afloop van de Heilige Mis ook zijn persoonlijke zegen. We zijn dankbaar dat kapelaan Cesar bij ons de Eucharistie wilde vieren en hopen hem nog vaak bij ons te mogen verwelkomen. We zullen zijn apostolaat bijzonder in onze gebeden gedenken.

 

 

Wij wensen u een gezegende zondag en mooie nieuwe week toe!

Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly