Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

Van 20 t/m 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Vanuit ons charisma van de eenheid onder de christenen bidden ook wij dagelijks voor alle christenen, samen met Christus Zelf, “opdat ze één mogen zijn” (Evangelie volgens Johannes 17,22-23). Tijdens de Week van Gebed hebben wij hier speciaal aandacht voor. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden, tijdens de H. Mis en onze gebedstijden.

De oecumenische werkgroep Weert organiseert in deze week oecumenische vieringen in de regio. Hieronder vindt u een overzicht.
Wij zullen speciaal deelnemen aan de gebedsbijeenkomst op 20 januari. Op woensdag 23 januari bent u van harte welkom in onze kapel voor het bidden van de vespers. Alle bijeenkomsten zijn van harte bij u aanbevolen!

Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly