Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Het buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid begint op 8 december 2015, tevens de dag van het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en 50 jaar na het afsluiten van Tweede Vaticaans Concilie. Het Heilig Jaar eindigt op 20 november 2016, het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Onze kloostergemeenschap begint dit Heilig Jaar met een Plechtige Eucharistieviering op dinsdag 8 december om 7:45 uur in onze kapel. Van 10:00 tot 12:00 uur is de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en van 15:50 tot 17:00 uur wordt het Rozenkransgebed en Vespers gebeden. Allen van harte welkom!

Het logo van het Jubileumjaar van de Barmhartigheid bevat de tekst ‘Barmhartig zoals de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie (Lucas 6, 36). Het toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.
Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik.

EnglishGermanItaly