Over de H. Birgitta van Zweden

In aanloop naar de feestdag van de H. Birgitta op 23 juli, willen we u de komende dagen steeds iets vertellen over wie zij eigenlijk was. (Tot 23 juli wordt dit nieuwsbericht dagelijks aangevuld.)

 

De Heilige Birgitta is in juni 1303 geboren. Zij wordt ons als een betoverend kind geschilderd: lichtblonde haren en blauwe ogen. Drie jaar lang bleef zij stom; daarna echter sprak ze direct duidelijk en vloeiend.

Ze trouwde toen ze 13 jaar was (wat gebruikelijk was in die tijd). Birgitta en haar man traden in in de derde orde van Sint Franciscus. Ze was 18 jaar toen haar eerste kind geboren werd. Ze hadden acht kinderen: vier jongens en vier meisjes.

Een keer tijdens de Veertigdagentijd hoorde Birgitta een preek over het lijden van Christus, die haar haar hele leven een heel diepe indruk heeft gemaakt.

De nacht daarop zag ze in een droom Christus aan het kruis alsof Hij juist op dat ogenblik gekruisigd was. Hij zei: “Zo werd ik behandeld.” Ze vroeg: “Oh Heer, wie durfde dit doen?” “Die Mij beledigen en Mijn liefde vergeten”, luidde het antwoord.

In 1335 werd het huwelijk gesloten tussen koning Magnus II van Zweden en Blanche van Namen. De koning is jong en onervaren. Birgitta kent de thans twintigjarige al sinds zijn derde jaar; zij koestert moederlijke gevoelens voor hem. Ook de kleine Vlaamse prinses is nog jong en heeft leiding nodig.

Het is begrijpelijk dat de keuze van de koning, waar hij raadgevers en vertrouwelingen nodig heeft, allereerst op zijn verwanten Birgitta en haar man Ulf, valt.
Birgitta is 32 jaar als ze dus in Stockholm komt als leidster van de koninklijke huishouding.

In 1341, op hun zilveren bruiloft, gingen Birgitta en haar man Ulf, arm gekleed, te voet en te midden der menigte naar het graf van de H. Jacobus in Compostella.
Hun weg voerde onder meer over Keulen, waar ze het beroemde schrijn der H. Drie Koningen zagen.
Toen ze op de terugreis waren, werd Ulf levensgevaarlijk ziek. Hij zag zijn fouten helderder in en Birgitta smeekte de Heer om haar man te genezen. Nu hun gebeden verhoord werden, stonden hun besluiten vast.
De wegen der echtgenoten scheidden zich; God had ze gescheiden.

Ulf ging als novice in het klooster van Alvastra. Voor Birgitta lag een onbekende toekomst open. In 1343 ontving Ulf het kleed der Cisterciënzers en in februari van het volgende jaar stierf hij als de “zalige Ulf”, zoals de medebroeders hem noemden.
Birgitta was 42 jaar oud. Zal zij niet, evenals haar man, in een klooster haar leven beëindigen?

In een extase ziet Birgitta een lichtende wolk en hoort zij een stem: “Ik heb u uitverkozen en tot Mijn bruid genomen, gij zult Mijn bruid en Mijn kanaal zijn.”

De eerste opdracht die Birgitta van God ontvangt, is terug te gaan naar het Zweedse hof en tot Koning Magnus te spreken. Nu niet meer als hofdame of als familielid, maar als raadgeefster, als gezante van God zelf.
“Wat zal ik tot de koning spreken?”, vroeg ze. “Treed voor Magnus en Ik zal door uw mond spreken”, antwoordt God.

In 1346 werd aan Birgitta in een visioen het bevel gegeven een nieuwe orde te stichten te Vadstena (Zweden). Vadstena is het eerste van alle Scandinavische kloosters dat niet door vreemdelingen werd gebouwd. Birgitta zag zich zelf reeds als kloosterlinge haar leven binnen deze muren aan God toewijden.
Maar God had anders bepaald.

Hij zei: “uw regel is geschreven, nu ga naar Rome en blijft daar tot ge de Paus hebt gezien en hem hebt medegedeeld wat Ik u zal zeggen. Schrijf aan paus Clemens dat hij zal vrede stichten tussen de koningen van Engeland en Frankrijk en het jubeljaar (1350) af te kondigen en naar Rome terug te keren.”

Toen Birgitta in Rome was, heeft zij bevel van God gekregen niet alleen de Paus met strenge woorden te schrijven, maar ook de kardinalen, bisschoppen en priesters. Ze moesten leven volgens Zijn bedoeling en een voorbeeld voor het volk zijn.

Birgitta werd als heks uitgekreten die verbrand diende te worden.
De Maagd Maria spraak tot haar: “Ik zal het beschuttende schild zijn voor u en de uwe. Daarom wens ik dat gij met uw huisgenoten elke avond de hymne Ave Maris Stella zingt, dan zal ik u in alle noden bijstaan.” En dit gebruik heeft tot op de huidige dag in alle Birgittinessenkloosters standgehouden.

EnglishGermanItaly