Gebedsdienst in Stramproy

Op zondag 1 februari zal een deel van onze gemeenschap deelnemen aan een gebedsdienst in de St.-Willibrorduskerk in Stramproy. De viering wordt gehouden in het kader van het het internationale ‘Jaar van het Godgewijde Leven’, dat door paus Franciscus werd uitgeroepen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de eigen betekenis en roeping van de kloosterordes en religieuze congregaties.

De gebedsdienst begint om 16:00 uur, met medewerking van het plaatselijke Taizékoor en zal een klein uur duren. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het naastgelegen parochiehuis ‘t Österke.

Van harte bij jullie aanbevolen!

EnglishGermanItaly