Eerste zondag van de Advent

Met name in deze tijd van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, voor velen een periode van eenzaamheid, zorgen om gezondheid, inkomen of gezin, leven we samen toe naar de geboorte van het Kerstkind.

We weten ons met u verbonden in gebed. Geeft u gerust uw gebedsintentie aan ons door. Wij bidden graag voor u.

Van harte een gezegende Adventstijd gewenst.

EnglishGermanItaly