‘Dat is de boodschap van Pinksteren’

God heeft zichzelf gegeven met de onbeperktheid van zijn wezen, met de klaarheid van zijn kennis, met de vrijheid van zijn liefde, met de zaligheid van zijn leven; één God in drie personen. Zo heeft Hij zichzelf aan ons geschonken. En wij noemen deze God die zichzelf gaf: de heilige Geest. Hij is de onze. Zozeer is Hij de onze dat men eigenlijk niet meer kan zeggen wat de mens in zichzelf is. Men kan slechts zeggen dat hij van God is. God in ónze God. Dat is de boodschap van Pinksteren. – Uit de geschriften van de priester Karl Rahner

Wij wensen u een gezegend Pinksterfeest!

Zusters Birgittinessen
Weert

Pinksteren in onze kapel

EnglishGermanItaly