Bidden voor eenheid van de christenen – Week van Gebed, 15-22 januari 2017

Van 15 t/m 22 januari 2017 vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Op 15 januari om 16:00 uur zullen wij deelnemen aan een oecumenisch gebed in De Verrezen Christus Kerk aan de Nassaulaan 1 in Weert. In onze kapel zal elke dag van de gebedsweek tijdens het gebed een korte overweging en gebed voor de eenheid plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden, van 15:50 tot 17:00 uur (15 t/m 22 januari), Maasstraat 17 in Weert.

Thema

MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.

Reformatie

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.

Beeldmerk

Het materiaal voor de Week van Gebed 2017 wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen. Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland.

Het beeldmerk laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

Week van Gebed 2017 beeldmerk

EnglishGermanItaly