Aswoensdag

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

 

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegen staat heb ik gedaan.

 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

 

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

 

Laat ons bidden.
Heer, laat allen die zich voor Christus inzetten, nu de heilige vastentijd binnengaan. Sterk ons om te weerstaan aan de macht van het kwaad. Geef dat wij ons iets kunnen ontzeggen en kracht vinden in vasten en onthouding. Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Wij wensen u een gezegende Aswoensdag en Vastentijd toe.

Zusters Birgittinessen
Weert

 

Teksten: Psalm 51 (Psalmen 51 (50),3-4.5-6ab.12-13.14.17) is een van de Schriftlezingen van vandaag (te vinden op dagelijksevangelie.org). Het gebed is afkomstig uit het Getijdengebed (Middaggebed) van vandaag, Aswoensdag, 1 maart 2017.

EnglishGermanItaly