23 oktober

Zaligen Anna Maria en Maria Francisca, Maagden en Martelaressen

Gedachtenis

Maria-Francisca Lacroix en Anna-Maria Erraux traden op jonge leeftijd in bij de Birgittinessen in Valenciennes. Tijdens de Franse Revolutie werd het Birgittinessenklooster verwoest en op 24 juni 1794 zochten ze hun toevlucht bij de Ursulinen. Het geweld van de revolutie kwam tot een hoogtepunt en ontketende een vervolgingsstrijd. Het klooster van de Ursulinen werd tot gevangenis gemaakt. Op 23 oktober 1794 stierven de twee Birgittinessen, samen met vier Ursulinen, de marteldood. Vijf andere Ursulinen stierven zes dagen daarvoor als martelaressen.

Maria-Francisca en Anna-Maria betraden, gesterkt door het gebed en de H. Eucharistie, het schavot onder het zingen van het ‘Te Deum’. In volmaakte navolging van Christus verleenden ze bereidwillig vergiffenis aan hun bewakers en beulen. Kort voor haar dood stuurde Anna-Maria het geld voor de reis, dat ze van haar familie had gekregen, terug naar haar broer. Ze smeekte hem om het aan de armen te geven. Ze schreef hem tevens de volgende woorden:

“Ik kan onmogelijk uitdrukken hoe gelukkig ik ben mij bloed te vergieten voor het geloof; ter  vergeving van mijn zonden; om de gevangenis van deze wereld te verlaten en binnen te gaan in het eeuwige tabernakel. Verleen mij, o God, de genade tot het einde te volharden (want die heb ik hard nodig) en de liefde van Christus. Moge u, samen met al onze geliefde familieleden, verenigd blijven in één hart. Ik hoop, bij Gods barmhartigheid, u allen in het paradijs terug te zien. Ik bid voor u om alle hemelse genaden. Uw zuster, Anna-Maria.”

De martelaressen van Valenciennes werden in 1921 zalig verklaard.

Eeuwige Professie

23 oktober is ook de dag waarop een van de zusters van onze kloostergemeenschap haar Eeuwige Professie gedenkt. Een dag van vreugde en dankbaarheid voor onze gemeenschap, die u met ons kunt meevieren tijdens de H. Mis en gebedstijden in onze kapel.

EnglishGermanItaly