Weekbericht week 27

Het is tijd voor ons weekbericht, het tweede van de serie. De zomervakantie is alweer begonnen en dat betekent dat de komende tijd weer vele activiteiten in ons klooster zullen plaatsvinden. We mogen nu alweer terugkijken op een geweldige week.

Zaterdag 30 juniWeerter Beiaard Festival 2018

Aan het einde van de vorige week werd er wederom “in onze tuin” een concert gegeven. Dit alles in het kader én als afsluiting van de maand van het internationale Weerter Beiaardfestival. De heer Arie Abbenes verzorgde een lezing voor de vrienden van de Beiaard over de ‘Nieuwe Martinusklok’ en de beiaard zelf werd bespeeld door de heer Frank Steijns.

Zondag 1 juli

Op 1 juli begon onze Kerk aan de maand van het Kostbaar Bloed (juli). Paus Benedictus XVI sprak hierover:

“In de heilige Schrift wordt het bloed voortdurend verbonden met het Paaslam. Het Oude Testament verhaalt over de besprenkeling met het bloed van offerdieren als teken van het verbond tussen God en mensen. In het boek Exodus staat: Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: ‘Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit.’ (Exodus 24, 8)

Jezus herhaalt deze formulering expliciet als Hij tijdens het Laatste Avondmaal de kelk laat rondgaan onder Zijn apostelen, terwijl Hij zegt: ‘Dit is Mijn Bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’ (Mattheüs 26, 28). En vanaf de geseling tot aan de doorboring van Zijn zijde na Zijn dood op het kruis heeft Christus werkelijk al Zijn Bloed vergoten als het ware Lam dat werd geofferd voor de verlossing van de wereld. De verlossende waarde van Zijn Bloed wordt in velen teksten van het Nieuwe Testament uitdrukkelijk bevestigd.”

Hierdoor was het extra bijzonder dat we na afloop van de Hoogmis in onze kapel samen met de aanwezigen Eucharistische Aanbidding mochten houden en samen konden bidden.

H. Mis in onze kapel

H. Mis in onze kapel

Aanbidding van het Allerheiligste in onze kapel

Aanbidding van het Allerheiligste in onze kapel

Weekend 6-8 juli

Dit weekend is de Neocatechumenale Weg bij ons voor een conferentie. Ze komen een aantal keer per jaar en verblijven dan het weekend in ons gastenhuis. Wilt u meer weten over ons gastenhuis en de mogelijkheden om daar te verblijven, kijkt u dan op www.birgittinessen.nl/gastenhuis/. U vindt daar meteen de nieuwste foto’s van ons gastenverblijf en de contactgegevens.

Dat was het weer voor deze week. Volgende week:

  • Regionale Tienergroep Bisdom Roermond op bezoek
  • Een vol gastenhuis door Bospop
  • en nog veel meer…

Voor meer informatie, bezoek deze website!

Wij wensen u van harte een gezegend weekend toe.

Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly