Weekbericht week 22

Wist u dat wij ook een beetje “deelnemen” aan de Europese Kampioenschappen Triathlon die dit weekend in Weert worden georganiseerd? Hoe? Dát leest u verderop in dit weekbericht…

Zondag 26 mei

Afgelopen weekend was onze nieuwe bisschop, Monseigneur Harry Smeets, in het dekenaat Weert op bezoek ter kennismaking. Per keer komt hij naar een dekenaat in het bisdom Roermond om de parochianen te leren kennen, maar ook het apostolaat binnen elk dekenaat. En natuurlijk werd ook ons dekenaat bezocht. Na een weekend vol bezoeken en ontmoetingen eindigde de Monseigneur na afloop van de Hoogmis in de Sint Martinuskerk op zondag in onze kloostertuin voor de afsluitende receptie. We zijn dankbaar dat we onze bisschop en het dekenaat op deze manier van dienst konden zijn en we mogen terugzien op een mooie en geslaagde middag!

Dinsdag 28 mei

Vandaag mochten we wederom verscheidene gasten in onze eetzaal ontvangen voor de maandelijkse maaltijd voor minderbedeelden, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Voedselbank Weert. Het is voor onze communiteit een dankbare, steeds terugkerende taak, waar we ons graag voor blijven inzetten!

Donderdag 30 mei

Deze dag was Hemelvaart en vierden we ’s ochtends de plechtige Hoogmis waarna we, zoals elke dag behalve de woensdag en zaterdag, van 10:00 tot 12:00 uur Eucharistische Aanbidding in onze kapel hielden.
U bent vanzelfsprekend op deze dagen van harte welkom om deel te nemen aan ons gebed. De kapel is dan open.

’s Middags ontvingen wij in ons gastenhuis een groep van het verzorgingshuis ‘Land van Horne’. Zij kwamen voor een bezoek in combinatie met koffie en lekkere vlaai.

Weekend van 31 mei t/m 2 juni

Terwijl u dit weekbericht leest, hebben verschillende deelnemers al dappere pogingen gedaan om de Europese Kampioenschappen Triathlon, die dit jaar in onze mooie stad worden georganiseerd, te winnen of om er minstens aan mee te mogen doen en een goed resultaat te behalen. En gelooft u het of niet, ook wij zijn hierin betrokken.
Het hele weekend hebben wij namelijk verschillende gasten uit heel Europa in ons gastenhuis! En wij zijn natuurlijk blij dat we op deze manier ook een steentje kunnen bijdragen aan het welslagen van deze kampioenschappen. We wensen de deelnemers veel succes!

…van de week

was het op donderdag Hemelvaartsdag. Op deze dag, de veertigste van Pasen, vieren wij dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is opgevaren, dus negenendertig dagen na Zijn Verrijzenis. Het evangelie vertelt over dit Hoogfeest:

 

“Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.””

 

Hieruit blijkt dat Hemelvaart onlosmakelijk verbonden is met Pasen en Pinksteren: Jezus verrijst uit de doden, Jezus vaart op ten hemel en de Heilige Geest komt over de apostelen: Pinksteren. Maar daar moeten we nu nog even een paar dagen op wachten én leest u in het volgende weekbericht weer meer over…

 

En natuurlijk wensen we u nog een mooie en gezegende zondag toe!

Met hartelijke groeten,
Zusters Birgittinessen

EnglishGermanItaly