Oecumenische vesperviering in de Goede Week

Net zoals vorig jaar wil de Oecumenische Werkgroep Weert ook de Goede Week van dit jaar beginnen met een drietal oecumenische vespervieringen. Om ons samen, als katholieken én protestanten, voor te bereiden op hét grote feest voor alle christenen: Pasen. De vieringen vinden plaats op maandag (21 maart), dinsdag (22 maart) en woensdag (23 maart) in de Goede Week op verschillende locaties:

  • Maandagavond 21 maart in de Moeselkapel, Irenelaan 93;
  • Dinsdagavond 22 maart in de kapel van het klooster van de zusters Birgittinessen, Maasstraat 17;
  • Woensdagavond 23 maart in de Bethelkerk, Maaspoort 30.

Aanvang van deze vespers is telkens om 19:30 uur. De vieringen zijn voorbereid én worden uitgevoerd door rooms-katholieke parochianen en leden van protestantse gemeenten. Deze vespers, die ongeveer een half uur zullen duren, bestaan uit lezingen uit de Bijbel, enkele liederen, een gedicht of een andere tekst, gebeden, stilte.

Het thema is dit jaar het Hallel, een groep psalmen die in de Joodse Pesachviering een belangrijke plaats innamen. In het Evangelie wordt verteld dat Jezus en zijn leerlingen na de paasmaaltijd en voordat ze vertrekken naar Gethsemane, ook de lofpsalmen zingen. Hoe mooi is het om samen toe te leven naar het Paasfeest met de teksten die Jezus in dezelfde periode ook gezongen heeft. We hopen dat we u allen mogen begroeten.

De Oecumenische Werkgroep Weert

EnglishGermanItaly