Heiligverklaring Moeder Elisabeth Hesselblad steeds dichterbij

Dit jaar wordt onze Stichteres, Moeder Maria Elisabeth Hesselblad, heilig verklaard. Geboren in 1870 en opgegroeid in een Lutheraans gezin in Zweden, verhuisde ze in 1888 naar de Verenigde Staten, alwaar ze zich bekeerde tot het katholicisme. Tijdens een bedevaart naar Rome bezocht ze het huis waar de Heilige Birgitta van Zweden geleefd had. Dit maakte grote indruk op haar.

Heroprichting

Met toestemming van Paus Pius X heeft ze de Orde, die grotendeels verdwenen was door de Reformatie, heropgericht. Ook probeerde ze opnieuw interesse te wekken voor de Orde en de Heilige Birgitta, zowel in Zweden als in Rome. De specifieke missie van de Orde is om te bidden en te werken voor de eenheid van Rome en de Scandinavische christenen. Moeder Elisabeth heeft zich eveneens ingezet voor de interreligieuze dialoog en tegen racisme, nam joden op in het Moederhuis gedurende de Tweede Wereldoorlog (hiervoor werd ze later erkend door Yad Vashem) en ze werd wel bekend als ‘de tweede Birgitta’. Ze stierf in Rome op 24 april 1957.

Heiligverklaring

In de loop van het afgelopen jaar is het wonder bekendgemaakt en bevestigd, wat de Kerk de mogelijkheid geeft om de Zalige tot de heerlijkheid van de heiligen te verheffen. In al onze vijfenvijftig huizen, verspreid over de wereld, zijn wij verbonden door een keten van gebed en studie in voorbereiding op deze grote gebeurtenis. Dit is de aanleiding voor de viering die plaats zal vinden op 4 maart 2016: de persoon, het werk en de heiligheid van Moeder Elisabeth bekend te maken.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:30 uur – Vespers

18:00 uur – Een korte lezing over het leven van Moeder Elisabeth, gevolgd door een film ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Orde van de Allerheiligste Verlosser en de Heilige Birgitta (1911-2011)

19:30 uur – Receptie

 

In gebed weten wij ons aan u allen verbonden.

 

Datum

Aanstaande 15 maart tijdens het Consistorie (een door de paus bijeengeroepen vergadering van kardinalen) wordt de datum van de heiligverklaring van de Zalige Moeder Elisabeth Hesselblad bekendgemaakt.

EnglishGermanItaly