Gedachtenis heiligverklaring Heilige Moeder Birgitta

Op 7 oktober vieren wij de gedachtenis van de heiligverklaring van onze Heilige Moeder Birgitta. Paus Bonifatius IX verklaarde haar al in 1391 heilig. De bulle ‘Ab origine mundi’ benadrukt de deugdzaamheid en het charisma van de nieuwe heilige, evenals haar uitzonderlijke vroomheid, de gave der onderscheiding, haar bovennatuurlijke inzichten en profetische geest.

Onze Moeder-Stichteres werd zeshonderd jaar na haar heiligverklaring uitgeroepen tot mede-patrones van Europa. Bij deze gelegenheid schreef de zalige paus Johannes Paulus II een prachtige brief aan onze eerwaarde Moeder Abdis in Rome. Hieronder geven we een kort fragment weer:

“[De Heilige Birgitta] is niet alleen een van de bekendste mystici uit de late-Middeleeuwen, waar de Kerk in de 13e en 14e eeuw zo rijk aan was, maar men herkent in haar bovenal een grote vroomheid waarmee ze de Heilige Stoel en de opvolger van Petrus heeft weten te dienen en te verdedigen. Haar opmerkelijke getuigenis als vrouw “trouw aan de heilige Moeder de Kerk”, is een bemoediging voor alle gelovigen. De missionaire ijver waarmee haar reis van Noord- naar het Zuid-Europa gepaard ging, maakt haar tot een voorbeeld dat navolging verdient. Vooral met het oog op de nieuwe evangelisatie in Europa. De Heilige Birgitta van Zweden is namelijk een heilige met een Europese visie. Vurig in de liefde tot de Christus, wijdde ze zich geheel toe aan de komst van Zijn Rijk en zette ze zich in voor de eenheid van de Christenen.”

EnglishGermanItaly